Intencje Mszy Św.

Sobota     19 oo +Zenon 10 r. śmierci

XVI Niedziela 22 lipca 2018.

8 3o   int. wolna………………….

10 oo Czarna Łąka……………………………………….

12 oo +Paulina,14 r. śm. +Józef +Kazimierz, +Andrzej, +Ks. Prałat Andrzej Majewicz,

++ Majewicz, +Wanda, +Edmund Wujkowscy

19 oo  Kacper Karmelita z okazji chrztu Świętego

 

Środa          19 oo int. wolna………………………………………..

Czwartek    19 oo  int. wolna…………………………………….

Piątek         19 oo int. wolna…………………………………….

Sobota     19 oo int. wolna………………….

XVII Niedziela 29 lipca 2018.

8 3o   +Krzysztof Antoniewicz(syn),Krzysztof Antoniewicz (wnuk),i ++Antoniewicz.

10 oo Czarna Łąka……………………………………….

12 oo +Eugeniusz. +Władysław,+Weronika, Aleksiejko

19 oo  int. wolna………………………………………..