Zapowiedzi ślubne I 07 kwietnia  2019 roku

  1. Szymczak Janusz Jan kawaler, wyznania rz-k, zam. Załom ul. Lubczyńska 59/1

Rydz Agnieszka Sylwia, wyznania rz-k, zam. Gryfino  ul. 11 listopada 34/4

 

Osoby wiedzące o przeszkodach kanonicznych w/w osób do zawarcia ślubu kościelnego, w sumieniu są zobowiązane powiadomić  proboszcza miejsca.