ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI Zaproszenie na Dożynki Archidiecezjalne w Gryfinie.

Podczas Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny w 1979 roku, Papież Polak na Placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział znamienne dla naszej najnowszej historii słowa: Jeśli jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w narodzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest jego naród. (…) Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! (2 czerwca 1979 r.) W tym roku przeżywmy 40. rocznicę tej Pielgrzymki, która w dużej mierze przyczyniła się do rozpoczęcia przemian duchowych i społecznych w naszej Ojczyźnie. Swój wielki wkład w ich przebieg mają nie tylko robotnicy, szeroko rozumiany świat pracy, ale także ludzie kultury, a przede wszystkim polscy rolnicy. To ich praca sprawia, że chleb powszedni może znaleźć się w każdym polskim domu. Okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom za wypracowane plony ziemi, są organizowane we współpracy z Burmistrzem Miasta Gryfina Dożynki Archidiecezjalne, na które serdecznie zapraszam wszystkich, a szczególnie księży, osoby życia konsekrowanego, katechetów, rodziny, ruchy i wspólnoty kościelne, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie, rolników, ogrodników, pszczelarzy i sadowników. W tym roku odbędą się one w sobotę, 31 sierpnia, w parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie, gdzie czczony jest historyczny, przywieziony z Kałusza Obraz Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Zapraszam delegacje wiernych z wszystkich parafii wraz z wieńcami dożynkowymi. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30 prezentacją wieńców dożynkowych. O godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony. Podczas liturgii będziemy także prosić Boga o błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli oraz o urodzaj na polskiej ziemi. Z darem modlitwy i błogosławieństwa na wszelkie dobre dzieła podejmowane na rzecz naszej Ojczyzny oraz na wakacyjny wypoczynek.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Szczecin, 13 lipca 2019 r