SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lutego 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Msza Św. – Niedziela – 8 3o, Czarna Łąka 10 oo, 12 oo i 18oo Sobota g. 18 oo (niedzielna).

Mszy Św. w tygodniu nie będzie. (wyjazd ks. proboszcza z dziećmi na rekolekcje na nartach)

Nabożeństwa – Godzinki ku czci NMP niedziela g. 8 05

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

Przy wyjściu z Kościoła można nabyć prasę katolicką; Niedziela, Gość Niedzielny, Miłujcie się!

Serdeczne podziękowania składam wszystkim wspomagającym naszą parafię. W tej chwili trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i malowanie Kościoła.

Ks Dariusz Kiljan

proboszcz