DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Msza Św. – Niedziela – 8 3o, Czarna Łąka 10 oo, 12 oo i 18oo Sobota g. 18 oo (niedzielna).

Msza Św. w tygodniu – poniedziałek g. 9 oo, wtorek – piątek g. 18 oo.

Nabożeństwa – Godzinki ku czci NMP niedziela g. 8 05

Koronka do Miłosierdzia Bożego piątek g. 17 50

Środa Nowenna do MBNP g. 18 oo

Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 18 3o razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 17 15 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Zbiórka do puszek na ten cel, po każdej Mszy Św.

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej o godz. 18 oo jeszcze raz w szczególny sposób polecimy wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, aby Maryja stała się dla nich wzorem życia żony i matki.

W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej 14-18 marca 2020 roku. Rekolekcje wygłosi O. Ryszard redemptorysta ze Szczecina.

Sobota g. 18 oo Msza Św. z kazaniem ogólnym

Niedziela 8 3o, 10 oo, Czarna Łąka 12 oo i 18 oo Msza Św. z kazaniem ogólnym

Poniedziałek, Wtorek i Środa 9 oo, Czarna Łąka 17 3o, i 19 oo

Spowiedź Św. wtorek g. 8 3o -10 oo, Czarna Łąka 17 oo- 18 oo i 18 3o-20 oo

Spotkania grup duszpasterskich:

Nauka przed sakramentem małżeństwa g. 19 3o.Niedziela (dzisiaj)

Oaza Dzieci Bożych – poniedziałek g. 16 oo

Koło Biblijne- środa po Mszy Św. wieczornej

Oaza Nowej Drogi (dzieci starsze) – czwartek g. 16 2o

Ministranci w sobotę g 11 oo lektorzy11 3o

Wielkopostny dzień skupienia Domowego Kościoła sobota g. 10 oo – 14 3o

Oaza Nowego Życia (młodzież)- niedziela g. 10 oo

Przy wyjściu z Kościoła można nabyć prasę katolicką; Niedziela, Gość Niedzielny, Miłujcie się!

Serdeczne podziękowania składam wszystkim wspomagającym naszą parafię. W tej chwili trwają prace przy zagospodarowaniu terenu i dokończenie malowania Kościoła.

Ks Dariusz Kiljan

proboszcz