OBJAWIENIE PAŃSKIE 6 stycznia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w tradycji świętem Trzech Króli. Chrystus objawia się jako Zbawiciel tym, którzy Go szukają, ponoszą ryzyko, potrafią rozpoznać znaki zapowiadające Jego narodzenie, porzucają dotychczasowe życie i wyruszają w drogę.

Msze Święte z błogosławieństwem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Zwyczajem ojców chcemy naznaczyć drzwi swoich mieszkań i domów literami K + M + B albo C + M + B (które możemy rozumieć albo jako inicjały imion trzech królów, albo jako skrót łacińskiego Christus mansionem benedicat – „Chrystus błogosławi temu domowi”). W ten sposób damy świadectwo, że przyjęliśmy Nowonarodzonego do swojego życia.

W piątek 8 stycznia odwiedzę chorych od g. 9 3o.

10 stycznia, w niedziela Chrztu Pańskiego,

Trwają odwiedziny duszpasterskie-kolędę. W tym roku kolęda będzie miała ze względów pandemii inny charakter niż w latach poprzednich. Będę szedł ulicą i święcił domostwa nie wchodząc do mieszkań. Rodzina na modlitwę i poświęcenie domu może oczekiwać przy wejściu do posesji. Ministranci powiadomią poprzez informację, kiedy będzie szedł z kolędą ksiądz. Nie przewiduję z wiadomych względów, poza modlitwą rozmów. Można przygotować, zgodnie z tradycją krzyż, Pismo Święte, świecę przy wejściu do posesji. W blokach będę mieszkania święcił z klatki schodowej.

Plan kolędy

Poniedziałek 4.01, 2021 Czarna Łąka – Bystre, Ośrodek, i ulice Plażowa i okoliczne. Turystyczna

Wtorek 5.01. 2021 ulice po prawej stronie od ulicy Turystycznej, patrząc od strony kaplicy

Czwartek –7.01.2021 r. Ulice po lewej stronie od Turystycznej, patrząc od strony kaplicy.

Piątek 8.01.2021 r. Osiedle Stokrotka Czarna Łąka i Pucice Bloki i domki po prawej stronie od Krzyża

Sobota. 09.01. 2021 r. Pucice. ul. Wiejska.

Niedziela 10.01.2021 ulice po prawej i lewej stronie ulicy Wiejskiej, Fiołkowa, Wrzosowa itd.

Ks. Dariusz Kiljan

proboszcz