TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 listopada 2013

Msza Św. w niedzielę 9 oo, 10 3o, 12 oo i 18 oo

W tygodniu –  poniedziałek i sobota g. 9 oo, pozostałe dni g. 18 oo,

Godzinki ku czci MB w każdą niedzielę o g. 8. 35

Nabożeństwo do MBNP w środy o  g. 18 oo

Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek o g. 17 5o

Sakrament pokuty codziennie na pół godziny przed Mszą

Kancelaria parafialna czynna przed lub po Mszy Św.

 Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół Świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można składać na tacę lub w zakrystii.

W sobotę, 9 listopada, będziemy świętować rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

W tym tygodniu patronuje nam:

  • 4 XI – Święty Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła; w tym dniu zawsze obchodziliśmy imieniny papieża Jana Pawła II (wspomnienie obowiązkowe).

Spotkania grup duszpasterskich

Środa – spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca po Mszy Św.

Środa – g. 19 3o Liturgia Słowa dla Neokatechumenatu.

Czwartek – spotkanie Margaretki po Mszy Świętej

Czwartek  – g. 20 3o próba chóru

Piątek – spotkanie kl. II i III po Mszy Sw.

Sobota – Spotkanie kl. II komunijnych g. 10 oo

Sobota – zbiórka ministrantów g. 11 oo

Sobota – Eucharystia dla Neokatechumenatu g. 17 oo 

6 .Zachęcam do czytania prasy katolickiej

Niedziela z biuletynem naszej Archidiecezji

Gość Niedzielny

Mały Gość niedzielny

Miłujcie się

L,Osservatore Romano

Wszystkim, którzy wspierają naszą parafialną wspólnotę modlitwą i ofiarą na przebudowę, składam serdeczne Bóg zapłać. W minionym tygodniu zamontowaliśmy szklaną barierę  na chórze i wymieniliśmy szkło w posadzce. Koszt tej inwestycji to 12 2oo zł. W tym tygodniu rozpoczniemy prace przy stropie w części plebanijnej.

Dziękuje tym rodzinom, które systematycznie składają ofiary na konto parafialne i tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają w tym Bożym dziele prowadzenia naszej Parafii.

Solenizantom oraz  Jubilatom tego tygodnia życzę opieki ich świętych patronów, a wszystkich gości, serdecznie witam i zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ks. Darek Kiljan

proboszcz