Od lutego w naszej parafii będzie pilotowany nowy krąg Domowego Kościoła. Zapraszamy serdecznie wszystkie małżeństwa chcące pogłębiĆ relacje z Panem Bogiem i ze sobą wzajemnie. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 lutego, po mszy św. o godz. 12.00.