PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY                                     

21 kwietnia 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy drugi dzień paschalnej radości, która,  rozciąga się na cały tydzień następujący po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ten tydzień jest zatem jakby przedłużonym dniem świętowania tajemnicy naszego odkupienia. Niech będzie on tak właśnie przeżywany w naszych rodzinach i wśród przyjaciół.

 2. Nie zapominajmy jednak o osobach chorych czy samotnych, opuszczonych, dla których te dni mogą być szczególnie trudne do przeżycia. Niech ten wolny dzień stanie się okazją, by również im poświecić czas i uwagę. Możemy złożyć im wizytę np. całą rodziną, wprowadzając w ten sposób dzieci w praktykę miłosierdzia.

 3. Tradycyjnie ofiary złożone dziś po Mszy Św. , przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski i i Wydział teologiczny w Szczecinie. Starajmy się na różne sposoby wspierać dzieło chrześcijańskiego wychowania, aby nigdy w naszym społeczeństwie nie brakowało nie tylko ludzi wykształconych, lecz także głęboko zaangażowanych w życie społeczne, a zarazem wyznających chrześcijański system wartości.

 4.Za tydzień w niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas Polska przeprowadza zbiórkę przy kościele na cele pomocy ubogim. Caritas wyraża w imieniu obdarowanych dzieci wdzięczność tym wszystkim, którzy przygotowali paczki świąteczne. W podziękowaniu można wybrać cytat Ojca Św. wywieszony przy wyjściu z Kościoła

 5. Życzę raz jeszcze pogodnego przeżywania tego czasu. Niech we wszystkich naszych działaniach towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

                                                                                                               ks. Dariusz Kiljan

                                                                                                               proboszcz