Przekaż 1% podatku na rzecz przebudowy Kościoła w Załomiu KRS 0000239323 z dopiskiem „Przebudowa Załom”.