PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ PRZEBUDOWY KOŚCIOŁA

W ZAŁOMIU

KRS 0000239323 koniecznie Z DOPISKIEM: „PRZEBUDOWA ZAŁOM”