OGŁOSZENOgłoszenieIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

W związku z powyższym Sołtys Sołectwa Załom p. Jolanta Sienkiewicz  wraz z proboszczem ks. Darkiem Kiljanem wystąpi z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  – Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej 2 ( skarpa przy kościele).

Dnia 24.05.2015 po każdej mszy świętej zbierane będą podpisy poparcia dla w/w zadania, oraz deklaracje wkładu własnego mieszkańców ( informacje o rodzajach wkładu własnego zawarte są w uchwale Nr L/572/14 )