PIELGRZYMKA DO WILNA W ROKU MIŁOSIERDZIA 18-24.04.2016

DZIEŃ I SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ 18.04.2016
• Zbiórka o godzinie 4.00 na Placu Kościelnym
Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu
• Gietrzwałd – Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej
• Obiad
• Święta Lipka – Sanktuarium Maryjne
• Przejazd w okolice Suwałk
• Zakwaterowanie
• Obiadokolacja
• Nocleg

DZIEŃ II TROKI – ZAMEK NA WYSPIE 19.04.2016
• Śniadanie
• Wykwaterowanie i wyjazd na Litwę
• Kowno: ruiny zamku (XIV w.), kościół św. Jerzego,
ujście Wilii do Niemna, Seminarium Duchowne,
Plac Ratuszowy i Ratusz, miejsca związane z
pobytem A. Mickiewicza w Kownie. Dom
Perkunasa, kościół Witolda, Archikatedra pw. śś.
Piotra i Pawła
• Pożajście: pokamedulski zespół kościelnoklasztorny,
Kościół pw. Nawiedzenia NMP.
• Troki: zwiedzanie zabytków budynków
architektury karaimskiej, kenesę karaimską.
Obiadokolacja
• Przyjazd do Wilna
• Zakwaterowanie w hotelu, nocleg

DZIEŃ III OSTRA BRAMA – WILNO 20.04.2016
• Śniadanie
• Wilno: Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu,
cmentarz na Rossie (pochowana matka Marszałka
Piułsudskiego i serce Marszałka), Góra Trzech
Krzyży,
• Ostra Brama z kaplicą MB Ostrobramskiej (Msza
św. w kaplicy),
• Cerkiew św. Ducha, klasztor Bazylianów – Cela
Konrada – w której był więziony Adam Mickiewicz
• Kościół św. Kazimierza.
• Plac Ratuszowy i Ratusz
• Obiadokolacja
• Nocleg

DZIEŃ IV UNIWERSYTET WILEŃSKI, DZIEDZINIEC KS. SKARGI ORAZ KOŚCIÓŁ ŚW. JANÓW GDZIE WYGŁOSZONE ZOSTAŁO KAZANIE KS. PIOTRA SKARGI NA CZEŚĆ KRÓLA ZYGMUNTA III WAZY 21.04.2016
• Śniadanie
• Wilno: Msza św w kościele Miłosierdzia Bożego (w
któym znajduje się orginał obrazu Juezu ufam
Tobie), Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki,
Katedra św. Stanisława z kaplicą Jagiellonów i
grobowcem św. Kazimierza, miejsca związane z
pamięcią Adama Mickiewicza, J.I. Kraszewskiego i
J. Słowackiego
• Zakątek gotycki: kościół św. Anny i Bernardynów,
Pomnik Adama Mickiewicza, Muzeum Adama
Mickiewicza. Domek św. Faustyny.
• Dom w którym mieszkał błogosławiony ks. Michał
Sopoćko oraz malarz Kazimirowski – w pracowni
którego został namalowany obraz JEZU UFAM
TOBIE.
• Obiadokolacja i nocleg

DZIEŃ V KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO W SOKÓŁCE 22.04.2016
• Śniadanie
• Wykwaterowanie z hotelu
• Sokółka – Sanktuarium Cudu Eucharystycznego
• Supraśl – muzeum ikon
• Różanystok – Sanktuarium Matki Bożej
Różanostockiej Wspomożycielki
• Zakwaterowanie
• Obiadokolacja
• Nocleg

DZIEŃ VI PAŁAC PREZTDENCKI NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W WARSZAWIE 23.04.2016
• Śniadanie
• Wykwaterowanie
• Warszawa: zwiedzanie Starego i Nowego Miasta
• Zamek Królewski
• Krakowie Przedmieście
• Obiadokolacja
• Przyjazd do Szczecina z 23/24.04.2016

ORGANIZATOR: Par. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu, ul. Plac Kościelny 2,
70-820 Szczecin. ks. Łukasz Wdowczyk tel. 796886889, Krystyna Przylepa tel.
605460329
CENA: 240 euro i 430 zł. I wpłata przy zgłoszeniu 140 euro, II wpłata 100 euro
do 24.02.2016. III wpłata 430 zł. Do 20.03.2016.
Koszt wyjazdu obejmuje: Przejazd autokarem, parkingi, ubezpieczenie NNW i KLA,
nocleg w hotelu w Suwałkach w Wilnie i pensjonat w Sokółce, wyżywienie w formie
śniadań i obiadokolacji – tak jak w planie. Opieka duchowa kapłana. Lokalny
przewodnik kwalifikowany na Litwie w Rużanymstoku, Supraślu, Sokółce i w
Warszawie. Koszt wyjazdu obejmuje również: wstęp na teren zespołu
architektonicznego Uniwersytetu Wileńskiego, (dziedzińce i kościół), Muzeum im.
Adama Mickiewicza, Wieżę Telewizyjną, Pożajście, Zamek w Trokach, Organizację Mszy
św. w Ostrej Bramie i w kościele w którym znajduje się oryginalny obraz Jezusa
Miłosiernego. UWAGA: Przy zapisie proszę przygotować adres zamieszkania, nr pesel,
tel. kom. i zaliczkę w kwocie 140 E Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec
zmianie. Z informacji praktycznych: 1-2 miesiące przed wyjazdem warto jest się zatroszczyć
bezpłatnie w NFZ w EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO.
Do poruszania się w krajach Strefy Szengen niezbędny jest dowód osobisty!!! Zapisy u
Pani Katechetki lub u ks. Łukasza.