DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2016

 

Msze Św. Niedziela – Sobota g.18 oo (niedzielna), 8 3o, 10 oo (Czarna Łąka), 12 oo i 18 oo

  1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
  1. Dziś o godz. 17 15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo drogi krzyżowej, po Mszy Św. o g. 18 oo

Znajdźmy czas, by uczestniczyć w tych nabożeństwach, by dzięki nim głębiej przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

  1. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą Świętą na ok. pół godziny.
  1. Niech również wielkopostne rekolekcje, które rozpoczniemy w 5 Niedzielę Wielkiego Postu tzn. od 13 do 16 marca pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do koszyka można wrzucać ofiary na ten cel.
  1. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniam o modlitwie i życzliwości.

8.Przy wyjściu z Kościoła jest do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny. Kolejny numer kultowego dwumiesięcznika Miłujcie się,  czasopismo sióstr Dominikanek z Krakowa Kruszyna (gratisowe)

  1. Spotkania grup duszpasterskich.

Niedziela (dzisiaj) – II Krąg Domowego Kościoła g. 14 3o

Piątek – kl. II i III gimnazjum g. 18 3o Droga Krzyżowa i spotkanie przygotowujące do Bierzmowania.

Sobota – III Krąg Domowego Kościoła g. 10 oo

Zbiórka ministrantów g. 11 oo.

 

Ks. Dariusz Kiljan

Proboszcz