OBJAWIENIE PAŃSKIE. Trzech Króli                                 6 stycznia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi.
  1. Podczas Mszy Świętej pobłogosławiłem wodę, kredę i kadzidło. Kredą kreślimy na drzwiach domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Przez to podkreślamy, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2017) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary.
  1. Dziś, w ten uroczysty pierwszy piątek miesiąca, przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi spragnionych i poszukujących Pana Boga. Zebrane dzisiaj ofiary z koszyka przy wodzie święconej i kadzidle przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.
  1. W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa.

Dzisiaj w Piątek, przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. Litania do NSPJ z wystawieniem Najśw. Sakramentu po Mszy Św. o g. 18 oo.

Sobota– prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. Małe Jerycho (całodobowa adoracja Najśw. Sakramentu). Początek g. 9 oo i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.  Odwiedziny chorych w ich domach za tydzień w piątek od 9 3o.

W sobotę o g. 9  spotkanie Domowego Kościoła III, 11 oo Ministranci

Taca w najbliższą niedzielę przeznaczona na przebudowę naszego Kościoła.

Przy wyjściu z Kościoła – prasa katolicką; Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny.

 

Ks. Darek Kiljan

proboszcz