Studium Organistowskie w Szczecinie
Studium Organistowskie w Szczecinie – działające w ramach Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”, pod patronatem Referatu Muzyki Kościelnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – przygotowu-je do podjęcia pracy jako organista liturgiczny. Oferta skierowana jest zarówno do tych, którzy nie grali nigdy w kościele, jak i do tych, którzy już posługują podczas liturgii, ale chcą rozwinąć umiejętności, pogłębić warsztat, zdobyć odpowiednią wiedzę. Kandydaci muszą jednak spełnić określone warunki, o których poniżej.
Zjazdy Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia: Szczecin, ul. Broniewskiego 18.
Nauka trwa 3 lata.
Zjazdy odbywają się od października do maja raz w miesiącu (sobota) w godzinach 8:00-13:00. W tym czasie mają miejsce: Eucharystia (poprzedzona próbą), wykłady oraz ćwiczenia praktyczne (śpiew i gra na instrumencie).
Studenci SO mają także możliwość odbycia raz w miesiącu lekcji indywidualnej, w dogodnym terminie.
Wymagania dla kandydatów Wiek od 17 lat.
Posiadanie rzeczywistych uzdolnień muzycznych, znajomość nut, czytanie nut w kluczu wiolinowym i basowym.
Zapał do pracy indywidualnej (poza zajęciami).
Chęć podjęcia pracy dla Kościoła.
Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.oml.szczecin.pl). oraz podpisane z tyłu zdjęcie (3,5 x 4,5 cm).
Kandydaci podchodzą do egzaminu wstępnego, który uwzględnia czytanie nut, śpiew, znajomość zasad muzyki oraz umiejętność gry na fortepianie (wszystko przynajmniej w stopniu podstawowym).
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu SO (do przeczytania na stronie www.oml.szczecin.pl). Opłaty Egzamin wstępny: bezpłatny.
Nauka:
350 zł/semestr na roku pierwszym;
300 zł/semestr na roku drugim;
250 zł/semestr na roku trzecim.
Wszystkie egzaminy w toku nauki zdawane w terminie: bezpłatne. Zgłoszenia Formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia należy wysłać pocztą w terminie do 15.09.2017 r. na adres: Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”, ul. Broniewskiego 18, 71-460 Szczecin, z dopiskiem „Studium Organistowskie”.
Przesłuchanie Egzamin wstępny odbędzie się 23 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Szczecin, ul. Broniewskiego 18).
Na egzaminie mogą się pojawić następujące zadania:
powtórzyć (zaśpiewać) melodię
powtórzyć (wyklaskać) rytm
zagrać a vista melodię z podanych nut
zaśpiewać a cappella dowolną pieśń liturgiczną (1 zwrotkę)
zaakompaniować dowolną pieśń (ze wstępem) lub zagrać krótki utwór (na fortepian lub organy)
Pierwszy zjazd: 7 października 2017 r. Następne terminy będą podane pod koniec września. Nauka w SO obejmuje:
 znajomość podstaw chorału gregoriańskiego
 umiejętność grania części stałych Mszy św. i odpowiedzi
 znajomość pieśni i umiejętność ich grania
 trafianie w odpowiednią tonację
 odpowiedni dobór pieśni do liturgii
 emisja głosu i śpiew do mikrofonu
 prowadzenie śpiewu ludu (sposoby na utrzymanie tempa itp.)
 umiejętność prowadzenia scholi liturgicznej
 znajomość nabożeństw i umiejętność ich grania
 prawodawstwo muzyczno-liturgiczne
 podstawowa znajomość budowy organów
 elementy improwizacji organowej (dla zaawansowanych)
 umiejętność posługiwania się śpiewnikami
 znajomość roku liturgicznego
 umiejętność odpowiedniego obsługiwania organów piszczałkowych
 znajomość (zarys) historii muzyki kościelnej
Zajęcia dodatkowe
Osoby niespełniające kryteriów naboru (wiek poniżej 17 lat, niedostateczna znajomość nut, czy niewystarczające umiejętności gry na instrumencie) mają możliwość uczęszczania na zajęcia indywidualne, przygotowujące do egzaminu wstępnego w przyszłości (koszt: 50 zł / 45 min).