Z radością pragnę poinformować, że dla upamiętnienia Roku Wielkich Jubileuszy Maryjnych, a w sposób szczególny 100. Rocznicy Objawień Maryi w Fatimie, ufundowana została wotywna Figura Matki Bożej Fatimskiej na kamiennej kolumnie przy siedzibie Kurii Metropolitalnej.
Niniejszym pragnę serdecznie zaprosić czcigodnych księży, osoby życia konsekrowanego, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, przedstawicieli instytucji kościelnych, nauczycieli i uczniów szkół katolickich oraz wszystkich umiłowanych wiernych naszej Archidiecezji na uroczyste poświęcenie Figury Matki Bożej Fatimskiej, które odbędzie się dnia 18 października br., o godz. 10.00.
Na cokole kolumny zostały wypisane słowa: Fatimska Królowo Świata – módl się za nami. Wotum kapłanów i wiernych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na 100. Rocznicę Objawień Matki Bożej Fatimskiej 1917 – 2017.
Uroczystość będzie przebiegać według następującego porządku:
godz. 10.00 – Msza Święta koncelebrowana pArcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński
Szczecin, dnia 12 października 2017 r.
Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieńskiod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w kościele seminaryjnym,
ok. godz. 11.30 – uroczyste poświęcenie Figury.