NARODZENIE PAŃSKIE Msza w nocy                                        25 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie (…) Bóg się nam rodzi”. Rozpoczęliśmy w środku nocy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego. W świątecznej atmosferze chcemy najpierw podziękować wszystkim, którzy współpracując przy różnych dziełach, pomagają naszej wspólnocie w przeżywaniu prawdy o narodzeniu Syna Bożego. (Pani Teresie za czystość w naszej świątyni, Szafarzom za ich posługę, Szafarzowi Bogdanowi za bezinteresowną pomoc przy przebudowie, Panom Krzysztofowi i Edziowi (elektrykom), Chórowi, ministrantom, Panu organiście, całemu sztabowi wolontariuszy Caritas z Panią Donatą na czele.  Pany Heniowi za prowadzenie kroniki parafialnej. Tym wszystkim, którzy wspierają doraźną pomocą i życzliwością.

Nowonarodzony Zbawiciel przychodzi do nas z obfitością łask. Zna nasze radości i smutki, wie, czego najbardziej potrzebujemy. Życzymy sobie wzajemnie, abyśmy umieli otwierać nasze serca na Jego łaskę i by On nas wciąż wewnętrznie przemieniał i odnawiał. Niech Jego błogosławieństwo obficie spływa na nasze rodziny, naszych sąsiadów, parafię, naszą Ojczyznę i na wszystkich ludzi dobrej woli.

W pierwszy i drugi dzień świąteczny zapraszam na Msze Święte w porządku niedzielnym.

Już dzisiaj informuję, że wizyta duszpasterska, tzw. kolęda, rozpocznie się w naszej parafii dnia 27 grudnia w Czarnej Łące.

27.XII. od 16 oo Turystyczna lewa strona i Wczasowa

28.XII od 16 oo ulice po lewej stronie

29.XII od 16 oo ulice po prawej stronie, za ulica Turystyczną.

30.XII od 11 oo Turystyczna prawa strona. Ośrodek, Blizne i nowe Osiedle.

Jeszcze raz wszystkim życzę radosnego świętowania.

 

NARODZENIE PAŃSKIE Msza w dzień 25 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…” – śpiewamy dzisiaj w radosnej kolędzie. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii, a jego przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na nowo budzi się w naszych sercach prawdziwa radość: Bóg stał sie człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga. Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca. Niech rozlewa się na innych: w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej Ojczyźnie. Z całego serca życzymy wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.

 

Dzisiaj i jutro zapraszamy na Msze Święte w porządku niedzielnym.

 

Jutro, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, modlimy się w intencjach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału  teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Będziemy wspierać funkcjonowanie tych dzieł dydaktycznych naszymi ofiarami zbieranymi w tym dniu we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.

 

W najbliższą niedzielę, niedzielę Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń ślubnych i wraz z dziećmi podeszli do żłóbka do wspólnej modlitwy.

 

ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA                                26 grudnia 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Święty Szczepan jest prawdziwym świadkiem naszego Zbawiciela. Nie można zrozumieć jego heroicznej postawy bez wiary w Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

  1. Ofiary zbierane dzisiaj w całej Polsce przeznaczone są na dzieła dydaktyczne i farmację inteligencji katolickiej w wyższych uczelniach teologicznych.