NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI                        3 maja 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza uroczystość bardzo dobrze wpisuje się w okres wielkanocny, czas, gdy świętujemy triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Również dzisiejsza uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, przypomina nam o zwycięstwie wiary w sytuacjach, które wydawały się beznadziejne. Maryja wielokrotnie dawała nam dowody swej opieki w różnych bardziej i mniej trudnych chwilach historii naszego narodu. Warto, byśmy o tym pamiętali, że modlitwa nie jest ostatnią lecz pierwszą rzeczą, którą możemy podjąć w chwilach, gdy wszystko wokół zdaje się być przeciwko nam. Jednak nie możemy również zaniedbać podjęcia tego działania, które jest dla nas możliwe. Prawda ta ma zastosowanie wszędzie zarówno wobec zagrożenia rodziny rozpadem, jak i utraty pracy czy wreszcie ciężkiej choroby.

2. Dziś obchodzimy również święto narodowe w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Przypomina nam to o potrzebie modlitwy i ofiary za naszą ojczyznę. Biskupi polscy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku świadomie chcieli połączyć te dwa święta razem, do czego przychylił się ówczesny papież Benedykt XV, podkreślając w ten sposób nierozerwalność historii narodu polskiego z Jego Matką.

3. Rozpoczął się miesiąc maj, który tradycyjnie w naszej ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie są Polacy, jest poświęcony Matce Bożej. Pielęgnujmy piękną tradycję śpiewania Litanii loretańskiej w naszych rodzinach, zbierając się z sąsiadami wokół kapliczek poświęconych tej najlepszej z Matek, czy też zbierając się na to nabożeństwo w kościele. Jest ono odprawiane codziennie po Mszy Św. wieczornej, w niedzielę i uroczystości np. dzisiaj o 17 3o.  Zabierajmy na nie również dzieci, zachęcajmy do uczestnictwa młodzież. Będziemy ich uczyć w ten sposób nie tylko czci do Maryi i Jej Syna, lecz wprowadzać w tajemnice naszej wiary także poprzez uczestnictwo w nabożeństwach.

Ks. Darek Kiljan

proboszcz