Zapowiedzi ślubne 1 i 2 26.06.2022 i 03.07.2022

Szymański Łukasz, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Boguszów Gorce ul. Władysława Grabskiego 27/10

Bieleninik Maria Teresa, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego zam. Pucice ul. Wiejska 10

Ziółkowski Mariusz Jacek, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zam. Police ul. Kołłątaja 31/10

Bromberger Natalia Paulina, stanu wolnego, wyznania rzymskokatolickiego, zam.Czarna Łąka ul. Turystyczna 13


W duchu dziękczynienia Bogu za łaskę ustanowienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która 28 czerwca br. przeżywa Jubileusz 50-lecia istnienia i w duchu dziękczynienia za 30-lecie Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaprasza wszystkich Kapłanów, Osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w Uroczystym Dziękczynieniu Bogu za 50 lat życia i aktywności Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Uroczysta liturgia dziękczynna odbędzie się we wtorek, 28 czerwca br., o godz. 18.00 w Archikatedrze. Liturgię poprzedzi różańcowe czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 17.00. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, a szczególnie wspólnoty różańcowe. Po liturgii będzie poczęstunek dla uczestników modlitwy na placu katedralnym.


„W czwartek, 23 czerwca br., przypada uroczystość odpustowa w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, połączona w tym roku z Jubileuszem 100. rocznicy nadania temu kościołowi tytułu i godności „Matki Kościołów Pomorza Zachodniego” przez papieża Piusa XI. Uroczysta Msza Święta odpustowa i inaugurująca Jubileusz 100-lecia, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, zostanie odprawiona w tym dniu o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.”

„Zapraszamy wszystkich do udziału w szczecińskich obchodach Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek, 24 czerwca br. Uroczysta procesja eucharystyczna rozpocznie się nieszporami w kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej o godz. 17.30 i będzie zmierzać do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie o godz. 19.00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta odpustowa. Po Eucharystii nastąpi Akt oddania Kapłanów i zawierzenie miasta Szczecina Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.”

„W pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca br. o godz. 11.00, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga dokona koronacji łaskami słynącego Wizerunku Matki Bożej Niepokalanej w Resku. Koronacja ta jest wotum wdzięczności Matce Bożej za 50 lat istnienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystości i osobistego nawiedzenia Sanktuarium, aby wypraszać przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej potrzebne łaski.”

„Zapraszamy do udziału w Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymce na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 9 do 17 lipca br. Inauguracja pielgrzymki nastąpi w sobotę, 9 lipca br., podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 w Sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu. Ze Szczecina pielgrzymi wyruszą 11 lipca br., po Mszy Świętej w Archikatedrze szczecińskiej, która rozpocznie się o godz. 7.00. Zapisy i szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie: www.szczecinska-rowerowa.pl. Zapisy trwają do 1 lipca. Zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu na Jasną Górę.”


W duchu dziękczynienia Bogu za łaskę ustanowienia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, która 28 czerwca br. przeżywa Jubileusz 50-lecia istnienia i w duchu dziękczynienia za 30-lecie Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaprasza wszystkich Kapłanów, Osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w Uroczystym Dziękczynieniu Bogu za 50 lat życia i aktywności Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Uroczysta liturgia dziękczynna odbędzie się we wtorek, 28 czerwca br., o godz. 18.00 w Archikatedrze. Liturgię poprzedzi różańcowe czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 17.00. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, a szczególnie wspólnoty różańcowe. Po liturgii będzie poczęstunek dla uczestników modlitwy na placu katedralnym.


kl. Karol Szlezinger SCJDoświadczać piękna miłości

wstań

fot. Nikhil Dev Chunchu | Unsplash

Bierzmowanie jest jednym z fundamentów całego życia duchowego, ponieważ jest związane z wylaniem obecności Ducha Świętego. Bóg dając nam swego Ducha, daje nam umocnienie, co z kolei pozwala w coraz większym stopniu osiągać skarby życia Bożego i postępować w doskonałej miłości.

Już w Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Święty spocznie na oczekiwanym Mesjaszu, ze względu na Jego zbawczą misję. Gdy później Jezus przyszedł na świat, urzeczywistniał całe swoje życie i posłanie w jedności z Duchem Świętym, którego zapragnął udzielać wszystkim swoim dzieciom. Tak też się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że skutkiem bierzmowania jest „specjalne wylanie Ducha Świętego, jak niegdyś stało się udziałem apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy” (KKK 1302). Oznacza to, że w sposób duchowy odnawia się to samo, co miało miejsce w Wieczerniku jerozolimskim. Był to zarazem początek ziemskiej drogi Kościoła w historii ludzkości. Wówczas Duch Święty obfitością swych darów przemienił apostołów. Z zalęknionych i nieśmiałych ludzi stali się odważnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii aż do przelania krwi.

Misją Ducha Świętego jest oświecanie naszych dusz światłem Bożej łaski. Aby mógł przez nas działać, rozlewa na nas siedem swoich darów.

Odnawia oblicze ziemi

Duch Święty jest Duchem sprawczym i Duchem mocy. Dlatego św. Paweł zapewnia nas, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Tu jest nam dany wzór doskonałej pokory: we wszystkim widzieć dar Boga i Jego miłosierdzie, które zechciało się nami posłużyć dla budowania królestwa Bożego na ziemi i dla świadectwa Jego działania w świecie. Maryja powiedziała do o. Gobbiego w dziele Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, że „Duch Święty sokami swej Boskiej Miłości odnawia życie wszystkich uświęconych przez chrzest i naznaczonych Jego pieczęcią przez bierzmowanie”. To właśnie ta Miłość sprawia, że stajemy się odważnymi świadkami Boga, zdolnymi do heroicznego świadectwa wiary. Misją Ducha Świętego jest oświecanie naszych dusz światłem Bożej łaski. Aby mógł przez nas działać, rozlewa na nas siedem swoich darów. Te z kolei budują w nas cnoty, przemieniając nasze życie w „kwitnący ogród, w którym mieszka Przenajświętsza Trójca” – Maryja do o. Gobbiego. Ostatecznie Duch Święty przemienia całą ludzkość i odnawia oblicza ziemi, w której Bóg pragnie być kochany i uwielbiany przez wszystkich.

Zaproszeni do walki

Uciekajmy się zatem do Ducha Świętego, wiedząc, że w świecie duchowym nie istnieje „ziemia niczyja”. Bądźmy zawsze czujni i świadomi, że jesteśmy nieustannie w zasięgu oddziaływania świata nadprzyrodzonego – albo Ducha Świętego, albo ducha złego. Duch Boży zamienia ciemności grzechu na światło Bożej obecności, wykorzeniając wszelkie zło. Spala w nas każdą postać egoizmu i oczyszcza przez cierpienie, jak złoto w tyglu. Jesteśmy zatem zaproszeni do walki ze złem, gdyż chrzest wycisnął na nas pieczęć nowego życia w Chrystusie, a bierzmowanie „umocniło nas do życiowej walki” (KKK 1523). A zatem prośmy i wołajmy, aby Duch Święty przychodził do naszych serc.

Proście, a będzie wam dane

Pamiętajmy, że jeśli otrzymaliśmy sakrament bierzmowania, to otrzymaliśmy duchowy znak Ducha Mądrości i Rozumu, Rady i Męstwa, Poznania i Pobożności oraz Ducha Bojaźni.

Staliśmy się mieszkaniami dla Boga. Natomiast sam fakt bierzmowania nie sprawia automatycznie, że człowiek jest doskonale zjednoczony z Duchem Świętym. Należy nieustannie przez całe życie prosić Pana o Jego Ducha. Prośmy, a będzie nam dane. „Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13). Gdy zaprosimy Go, aby uczynił w nas mieszkanie, napełni nas swoją łaską i doprowadzi do świętości, sprawiedliwości i miłości. Trwajmy jak apostołowie z Maryją na modlitwie, aby Duch Święty zstępował na nas z całą swoją Miłością. Zostaliśmy powołani, aby poznawać i coraz głębiej doświadczać piękna tej Miłości.


Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

kl. Karol Szlezinger SCJ