ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH

Niedziela – 17 listopada 2019 r.

Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo”. – Św. Jan Paweł II

Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura zachęca do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w modlitwie o tych którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.

Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych niech zawsze będą połączone z modlitwą za tych, którzy zginęli na drogach oraz za tych, którzy zostali poszkodowani – ciężko ranni, tracąc z tego powodu zdrowie i dorobek życia!

Śp. Bp Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego, który sam stał się Ofiarą tragicznego wypadku tak w roku 2006 apelował do wszystkich: kierowców, pieszych – ludzi dobrej woli: „Z całego serca zachęcam więc wszystkich, proszę i o to się modlę: kierujmy się Miłością na każdej drodze i w każdym dniu naszego życia… Bo Śmierć może niespodziewanie spotkać każdego z nas zanim dożyjemy starości”.

Zainicjowany przez angielską organizację RoadPeace w 1993 r. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) – przez szereg lat znany jako Europejski Dzień Pamięci – jest obecnie obchodzony przez coraz więcej osób na całym świecie.

26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja 60/5).

19 listopada 2006 r. w Warszawie w Katedrze Polowej po raz pierwszy w Polsce obchodzono uroczyście Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków. Obchody zorganizowało Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, a obchodom przewodniczył Bp Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP.

JAN PAWEŁ II – 15.11.1998, Anioł Pański

Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.


BENEDYKT XVI – 20.11.2005, Anioł Pański

Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby zmniejszyć liczbę ofiar”.


Wypominki

Sobota 09. 11. 2019 r g. 18 oo nr 108 -140

Niedziela g. 8 3o nr 141-176

g. 12 oo nr 177 do końca i bez numeracji

g. 18 oo nr 1-12

Poniedziałek g. 8 3o nr 13- 25

g. 12 oo nr 26 – 40

g. 18 oo nr 41-53

Wtorek g. 18 oo nr 54 – 73

Środa g. 18 oo nr 74 – 89

Czwartek g. 18 oo nr 90 106

Piątek g. 18 oo nr 107 – 137

Sobota 16.11.2019 r. g. 18 oo nr 138 – 176


Zachęcam do zainteresowania wiernych nietypowymi adwentowymi dniami skupienia dla mężczyzn, którzy pragną odnaleźć swoje powołanie do bycia mężem i ojcem, pt. „Adwentowy przemarsz św. Józefa”. Rekolekcje odbędą się w formie pielgrzymki wędrując plażą ze Świnoujścia do Mrzeżyna w dniach od 6 do 8 grudnia br. Więcej informacji o wydarzeniu i zapisach znajduje się na stronie organizatora – parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Mrzeżynie: www.piotraipawla.org w zakładce PRZEMARSZ.


„Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, która zostanie odprawiona pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w poniedziałek, 11 listopada o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej. O godz. 12.00 na Placu Szarych Szeregów rozpocznie się uroczystość patriotyczna.”

KANCLERZ KURII Ks. kan. dr Sławomir Zyga