Stop islamizacji chrześcijan

Jeśli chrześcijanie nabierają przekonania, że miecz i wojna są narzędziem zaprowadzenia Bożej sprawiedliwości i Królestwa Bożego, w pewnym sensie ulegają islamizacji. Najważniejszą różnicę między chrześcijaństwem a islamem zrozumiałem podczas mojej drugiej wizyty w Turcji. Zwiedzaliśmy pałac Top Kapi, gdzie w kaplicy relikwii przechowywane są najświętsze dla muzułmanów pamiątki, między którymi znajduje się miecz Muhammada i miecze czterech Sprawiedliwych Kalifów. Potem weszliśmy do kościoła katolickiego: nad ołtarzem znajdowała się dużych rozmiarów figura Ukrzyżowanego. I miecz, i krzyż są narzędziami zadawania śmierci. Jezus odrzucił miecz i przyjął krzyż. Muhammad przeczy krzyżowi, a jego wyznawcy otaczają szacunkiem jego miecz. Sercem chrześcijaństwa, źródłem, z którego wypływa wszystko to, co w tym świecie chrystusowe, jest Święta Godzina, którą Jezus spędził w ogrodzie oliwnym, całkowicie sam w obliczu Ojca. Szukał Jego woli w obliczu zagrożenia nie tylko swojej misji, ale i swojego życia. Rozpoznał ostatecznie, że wolą Ojca jest, by wydał się w ręce ludzi i pozwolił zrobić im, co chcą: nawet jeśli Go ukrzyżują. Dla jednych była to i jest postawa szalona i głupia, dla drugich gorsząca, ale Apostołowie rozpoznali w niej najdoskonalszy przejaw mocy i mądrości Boga, bo uwierzyli, że oddając życie Jezus go nie stracił, ale posiadł na wieki, zmartwychwstał i króluje z Ojcem. Ofiara Jezusa jest tym zaczynem, który pewna kobieta przygotowała i włożyła w trzy miary mąki, żeby się wszystko zakwasiło. Uobecniana obecnie w każdym zakątku ziemi przez rozsiany we wszystkich narodach świata Kościół wprowadza ludzi w Jego Ducha i rozszerza Boże Królestwo, pomału przekonując tych, którzy idą za Zmartwychwstałym Panem, że narzędziem zbawienia świata jest krzyż Chrystusa. Już na samym początku swojej drogi przez historię krzyż spotkał się z silnym oporem: wielu chciało pójść za Jezusem, ale woleli uznać, że męka i śmierć były jakąś fantazmą, zjawą, tylko i wyłącznie zmysłowym wrażeniem, a nie rzeczywistością. Kościół ich odrzucił. Kiedy na scenę dziejów wkroczył Muhammad, uczynił to samo, co starożytni dokeci: włączył w swoje nauczanie Jezusa, ale bez krzyża. Dlatego chrześcijanie za nim nie poszli. Islam niosący w sobie sprzeciw wobec krzyża okazał się jednak trwalszy niż herezje doketyzmu. Jego siła – zarówno ideologiczna jak i militarna – stała się dla chrześcijan trwałą pokusą odrzucenia albo usunięcia na drugi plan tego, co dla Kościoła zasadnicze, przekonania, że ratunek jest w krzyżu, a nie w mieczu. Czy zatem chrześcijanie mają dać gardła za każdym razem, jak ktoś godzi w ich życie? Czy nie mogą się bronić? Czy nie wolno im wziąć do ręki miecza? Wolno. Obrona swojego życia, życia rodziny i narodu pozostaje prawem obowiązującym także chrześcijan. Jednak od dnia śmierci i zmartwychwstania Jezusa wiemy, że stare prawo, które mamy nie tylko w Księgach Mojżeszowych, ale i we krwi, nie zbawi nas, niczego nie zmieni, utrzyma nas w przeklętym kręgu odpowiadania przemocą na przemoc. Stare Prawo pozwalające na użycie miecza nie jest zbawcą, nie uwolni od zła, nie zaprowadzi Bożego Królestwa na ziemi. Jest co najwyżej wychowawcą – jak określił je św. Paweł – mądrze zastosowane może nas do Królestwa Bożego podprowadzić, ale nie wprowadzi nas do środka. Różnica jest na pierwszy rzut oka subtelna, ale przy uważnym przyjrzeniu się kwestii okazuje się kluczowa. Jeśli chrześcijanie nabierają przekonania, że miecz i wojna są narzędziem zaprowadzenia Bożej sprawiedliwości i Królestwa Bożego, w pewnym sensie ulegają islamizacji. Jeśli sięgają po miecz z konieczności i z poczuciem, że nie naśladują w ten sposób Chrystusa, to nadal pozostają dziećmi Ewangelii i uważnie nasłuchują w sercu, czy czasem Bóg nie oczekuje od nich wkroczenia na drogę krzyża. Chrześcijanie wierzą, że to nie żołnierze ratują świat, ale męczennicy. Dla chrześcijan, którzy nie chcą islamizacji Europy i Polski (dodam na potrzeby czytelników, którzy moje słowa biorą za wspieranie islamizacji, że i ja tego nie chcę) mam radę: przede wszystkim pilnujmy Ewangelii, krzyża i Ducha Chrystusa. W wirze walki z islamem, naprawdę łatwo się nieświadomie zislamizować.

ks. Przemysław Szewczyk – prezbiter Kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Łódzkiej. Patrolog, tłumacz. Prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni – Domus Orientalis. Założyciel portalu patres.pl.


Miłosierdzie czy szacunek? Fałszywy antagonizm

Nasze miłosierdzie zawsze wymaga oczyszczenia. Niewykluczone, że także z grubych osadów protekcjonalnego traktowania tych, którzy są biedni, brudni, bezdomni, śmierdzą, są zdani na cudzą łaskę i niełaskę, którzy proszą innych o pomoc i pieniądze

 

Nowy arcybiskup Brukseli Josef De Kesel w wywiadzie, jakiego udzielił mediom tuż po otrzymaniu nominacji na kościelny urząd, stwierdził, że „nie jest zadowolony z uwydatniania miłosierdzia w podejściu do innych ludzi”.

Jak zaznaczył, jest to dla niego ważne słowo, „ale tak czy inaczej, jest ono jednak dość protekcjonalne”. Są to słowa kontrowersyjne, tym bardziej, że arcybiskup jasno określił się także jako zwolennik dopuszczania do Komunii Świętej rozwodników żyjących w nowym związku.

A jednak coś mnie zastanawia w jego słowach o relacji miłosierdzia do protekcjonalizmu, czego nie potrafię zbyć i skrytykować tak łatwo jak choćby Tomasz Rowiński, publicysta „Christianitas”, który uważa, że arcybiskup odrzuca pojęcie miłosierdzia, ponieważ neguje samą potrzebę nawrócenia człowieka do Boga, która ściśle wiąże się z odrzuceniem grzechu

Moim zdaniem warto spróbować „ocalić wypowiedź bliźniego”, w tym przypadku nowego arcybiskupa Brukseli i wskazać na problem z dość częstym dziś rozumieniem miłosierdzia jako litości, działania charytatywnego i protekcjonalizmu właśnie.

Myślę o miłosierdziu w jego wymiarze społecznym, a także osobistym, które w katolicyzmie obecne jest we wskazaniach: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. To są jasne słowa, mądrość Kościoła dała nam je jako drogi naśladowania Chrystusa. Tymi drogami, nie zapominając o uczynkach miłosierdzia co do duszy, szło wielu świętych.

Ale nasze miłosierdzie zawsze wymaga oczyszczenia. Niewykluczone, że także z grubych osadów protekcjonalnego traktowania tych, którzy są biedni, brudni, bezdomni, śmierdzą, są zdani na cudzą łaskę i niełaskę, dobrą lub złą wolę, którzy mniej lub bardziej dosłownie proszą innych o pomoc, pieniądze, żywność, odrobinę zainteresowania i pocieszenia

Warto postawić proste pytanie: czy dając jałmużnę, czujemy się łaskawcami, poprawia się nam samopoczucie, odczuwamy przyjemną wyższość darczyńców nad nieszczęśnikami, którym w życiu się nie powiodło, albo akurat powinęła się im noga?

Czy mamy świadomość, że to przede wszystkim my zostaliśmy obdarowani, ponad jakiekolwiek nasze zasługi, przez Boga? Czy widzimy w sobie tę samą słabość, tylko w lepszych ciuchach, w lepszych dekoracjach, co i w ludziach, którzy „żyją z cudzej łaski”?

Przed wieloma laty jeździłem na letnie wczaso-rekolekcje dla osób starszych i niepełnosprawnych: jezuickie turnusy do Łaźniewa pod Warszawą.

Pamiętam, że któregoś roku ojciec Wacław Oszajca SJ, który pełnił posługę duszpasterską w trakcie turnusu, zagadnął do młodzieży-opiekunów: „my tu nie jesteśmy po to, żeby okazywać litość, żeby pchać wózki z niepełnosprawnymi gdzie się nam podoba, z myślą, że jesteśmy tacy super, ale po to, żeby pomagać ludziom i uczyć się od nich, i ich słuchać”.

To była lekcja szacunku do drugiego człowieka, która wcale nie wyklucza miłosierdzia, ale oczyszcza je z ludzkiej pychy. A pycha może pojawiać się w ludziach także wtedy, gdy pełnią dobre uczynki. Nie ma się co tego wstydzić (czy ściślej: wstydliwie przemilczać), nie ma sensu też temu zaprzeczać – dobrze to widzieć, żeby nie wpaść w pułapki „charytatywizmu” i protekcjonalizmu względem słabszych od nas.

Przypomina mi się jeszcze jedna wypowiedź, ks. Andrzeja Pietrzaka SVD, który w wywiadzie o Kościele w Ameryce Południowej tak opowiadał: „solidaryzm nie może być paternalistyczny i sprowadzać się jedynie do akcji zbierania pieniędzy, tzw. dzieł miłosierdzia, które, chociaż ważne, często zagłuszają sumienie i nie pokazują rzeczywistych przyczyn problemów osobistych i społecznych. W São Paulo widziałem bale charytatywne z udziałem biznesmenów, polityków, na które bilet wstępu kosztował równowartość tysiąca dolarów, a z tego na filantropię przeznaczano tylko kilka procent. Reszta szła na obsługę imprezy, na wykwintne jedzenie. A nieopodal ludzie żyli w nędznych fawelach”.

To jest poważny problem, także z perspektywy chrześcijańskiej/katolickiej: miłosierdzie można łatwo pomylić z „miłosierdziem gminy”, a współczucie – z dobrze widzianymi w wyższych sferach charytatywny bankietami, które często swoją obecnością uświetniają księża.

Jeszcze jedno: szacunek wobec słabych wcale nie wyklucza, że nie będziemy wobec nich niekiedy surowi, albo że nie będziemy odczuwać gniewu, złości, zmęczenia. Warto czytać bloga siostry Małgorzaty Chmielewskiej, by zrozumieć, że właśnie takie codzienne przebywanie ze słabymi i traktowanie ich serio, traktowanie jak równych nam ludzi, a nie „podopiecznych” sprawia, że nawiązuje się z nimi normalną relację, taką życiową, w której jest miejsce i na kryzys, i na gorzkie słowa.

Piszę to szczególnie do osób, które zaczynają pracę jako wolontariusze w różnych przykościelnych dziełach. Z doświadczenia wiem, że ludzie młodzi, którzy podejmują takie zadania, wstydzą się negatywnych odczuć, ponieważ uznają je za „niechrześcijańskie”, czy grzeszne. I jeśli nikt im w porę nie powie, w czym rzecz, to często taka „przygoda z wolontariatem” kończy się rozgoryczeniem odczuwanym względem siebie i innych.

Daleko odszedłem od oryginalnej wypowiedzi księdza arcybiskupa Brukseli. Ale żeby zrozumieć miłosierdzie, trzeba mieć jego czystszy obraz. Szacunek i miłosierdzie nie wykluczają się. A chyba przeżywamy dziś w relacjach społecznych deficyt i jednego, i drugiego.


Prymicje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ks. Piotr Śliżewski neoprezbiter

Nasz Kościół – Niedziela 15 listopada 2015 g. 12 oo

Pierwszy kapłan z naszej parafii

Zapraszamy!


Wypominki

08. 11.  g. 8 3o – 300,301 i 89

08.11 g. 12 oo  1-16

08.11 g. 18 oo  17-36

10.11 g. 18 oo 37-70

11.11 g. 8 3o  71-97

  1. 12 oo 98-153
  2. 18 oo  154-208

12 .11 g. 18 oo    209-290

13.11 g. 18 oo      291 –do końca i 89

14.11 g. 18 oo      1-16

  1. 11.  g. 8 3o – 17-36
  2. 18 oo 37-70

Kobiety są do rodzenia

Kobieta najbardziej realizuje się poprzez macierzyństwo. Taki przekaz, odmieniany przez różne przypadki, bardzo często pojawia się w kościelnym nauczaniu o rodzinie.

 

Powicie dziecka (a najlepiej wielu dzieci) przedstawia się jako najważniejszy projekt w życiu kobiety. Nie urodziłaś dziecka? Jesteś „niepełna”, pozbawiona tego, co najistotniejsze na świecie, nie masz czegoś, co przyniosłoby ci największe szczęście, a przede wszystkim nadałoby sens (!) twojemu istnieniu.

 

Zanim przejdę dalej – jedna uwaga. Nie mam nic przeciwko macierzyństwu. Wręcz przeciwnie. Powstawanie nowego życia i noszenie je w sobie uważam za cud, a towarzyszenie małemu (a potem coraz starszemu) człowiekowi za doświadczenie niezwykłe, inspirujące i rozwijające. Ale…

 

Przykład wielu mam, które za swoim dzieckiem wskoczyłyby w ogień, pokazuje, że życie nie zaczyna się, nie kończy i nie wyczerpuje na macierzyństwie. Niejedna z tych kobiet mówi, że jeśli musiałaby jeszcze miesiąc czy dwa zostać z maluchem w domu, to po prostu by oszalała. Egoistka niezdolna do poświęceń? Nie.

 

Człowiek, który ma w sobie o wiele więcej obszarów niż tylko obszar „matka”, choć ten na pewno ma miejsce uprzywilejowane (w czasie spotkania z przyjaciółkami niejedna mama dzwoni do domu kilka razy, żeby się upewnić, czy wszystko jest w porządku).

 

Pytanie też, co z singielkami, które żyją samotnie nie dlatego, że są hedonistkami i tak im po prostu wygodnie, tylko dlatego, że nie przytrafiła im się miłość? Jak się czują, gdy słyszą, że kobieta jest w pełni kobietą dopiero wtedy, kiedy urodzi dziecko?

 

Owszem, w Kościele istnieje pojęcie macierzyństwa duchowego. Mówi się o nim np. w kontekście sióstr zakonnych. Ich „dziećmi” stają się ludzie, za których się modlą, których katechizują albo którymi się opiekują. Czy jednak (nie z wyboru) samotna kobieta robiąca to samo – wspierająca innych modlitwą, kompetencjami, konkretną pomocą – doświadcza zrealizowania w macierzyństwie? Może czasem tak, ale generalnie wydaje się to bardzo trudne.

 

Trudne dlatego, że nie da się macierzyństa oderwać od… mężczyzny (a w kościelnym przekazie o rodzinie czasem, mam wrażenie, to się właśnie dzieje). Jeśli postawimy bycie matką nad wszystkimi innymy celami w życiu kobiety, możemy dojść do absurdalnego przekonania, które jest zupełnie nie do zaakceptowania z perspektywy chrześcijańskiej, że należy popierać i wspierać samotne kobiety korzystające z usług banków nasienia.

 

Przecież one podejmują taki krok, ponieważ bardzo chcą zostać matkami! I tu wracamy do pierszego zdania tego akapitu – nie ma macierzyństwa bez mężczyzny. Bo nie ma nowego życia bez mężczyzny.

 

Dlatego trudno było mi przełknąć wystąpienie państwa Pulikowskich przed ojcami synodalnymi, w którym zaapelowali, by Kościół docenił i dowartościował, uwaga, mężów dbających „z pełną odpowiedzialnością o swoje rodziny” oraz „żony dające życie i miłość swoim dzieciom” (jakby żony nie poczuwały się do odpowiedzialności za rodzinę, a ojcowie byli zwolnieni z dawania życia i miłości dzieciom).

 

To nie jest manifest przeciwko macierzyństwu. Przed napisaniem puenty tego tekstu zapytałam moją mamę (osobę spełnioną na polu zawodowym), czy ma poczucie, że najważniejszą „rzeczą”, którą osiągnęła w życiu, jesteśmy my z siostrą. Bez chwili namysłu odpowiedziała: „Tak”.

 

Chodzi mi raczej o pewną uważność i wyczucie w mówieniu o powołaniu kobiety do bycia matką oraz w ogóle o poszerzoną kościelną wizję kobiety. Bo czasem odnoszę wrażenie, że autorzy pięknych słów o realizacji w macierzyństwie i poprzez macierzyństwo w gruncie rzeczy traktują kobietę jak inkubator, stołówkę i nianię w jednym. A że nieładnie byłoby to wyrazić wprost, polewają wszystko obficie duchowym sosem.

 

Anna Sosnowska – redaktor miesięcznika „W drodze”, współautorka książki  (razem z o. Wojciechem Ziółkiem SJ) „Zioło-lecznictwo, czyli wywary na przywary, wcześniej związana z kanałem religia.tv