DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       O8 października 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Wczoraj rozpoczęliśmy Misje Fatimskie. Cieszymy się, że Matka Boża z Fatimy gości w naszych sercach i modlimy się by wyprosiła nam wiele łąsk Bożych.

W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.

W poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, stąd przyszła niedziela, 15 października, będzie dorocznym Dniem Papieskim. Ten dzień na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości parafian tę specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.

 Przy wyjściu można nabyć prasę katolicką; Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzieleny, Miłujcie się, L Oservatore Romano.

Wszystkim, którzy wspomagają naszą parafię modlitwą i ofiarami składam serdeczne Bóg zapłać.  W tej chwili trwają prace murarskie. Zostało zamówione również drewno na wieżę i pozostałe dachy. Jeśli Pan Bóg zezwoli i pogoda dopisze pod koniec listopada będziemy mieli wieżę.

 

Ks. Dariusz Kiljan

proboszcz