szafarzeSZAFARZE

Eucharystia jest szczególnym dobrem całego kościoła. Jest największym darem, jakim w porządku łaski i Sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją oblubienicę – Kościół. Dotykanie Świętych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych , którzy mają święcenia, co skazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii. Kościół może dać takie uprawnienia pewnym osobom poza Kapłanami i Diakonami m.in. innym osobom świeckim. Są to nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.

Kościół wznowił po wiekach posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej instrukcją Stolicy Apostolskiej „Immenasae Caritas” z dnia 29 stycznia 1973 roku.

Główne zadanie szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej polega na niesieniu pomocy kapłanom w udzielaniu Komunii Świętej. W kościele, a także na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym, niepełnosprawnym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii Świętej w każdą niedzielę a nawet i częściej. Synod Biskupów poświęcony Eucharystii zachęca nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

W wielu diecezjach Polski posługa ta sprawowana jest od prawie dwudziestu lat. W Naszej parafii posługa trwa od 2011 roku , choć pierwsze przygotowania do posługi szafarza miały już miejsce 10 lat temu.

Aktualnie w parafii Przemienienia Pańskiego w Załomiu posługę szafarzy pełni pięciu parafian i jeden z parafian pełni posługę w kościele w Szczecinie.

szafarz
Bieleninik Arkadiusz
żonaty, lekarz – spec. pediatria, ojciec 5 dzieci
należy do Domowego Kościoła

szafarz
Borowski Bogusław
żonaty, emerytowany policjant, ojciec 3 dzieci
para animatorów Kręgu Domowego Kościoła

szafarz
Kowalewski Hubert
żonaty, inżynier budownictwa, ojciec 3 dzieci
należy do Domowego Kościoła

szafarz
Siutkowski Wiesław
żonaty, pracownik Administracji Państwowej, 3 synów