DOMINE, BONUM EST NOS HIC ESSE

W wystroju naszego kościoła pojawił się w centralnej części ściany głównej napis:
DOMINE, BONUM EST NOS HIC ESSE

Dla wszystkich dociekliwych:

To pełne zachwytu słowa św. Piotra z Góry Tabor, gdy zobaczył Jaśniejącego Jezusa w towarzystwie Eliasza i Mojżesza: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Po których to, został sprowadzony na ziemię 🙂

Dla małej lekcji łaciny:

  • Dominus = Pan
  • Bonus = dobry
  • Est = jest
  • Nos – kogo? czego? nam
  • Hic -tutaj, tu
  • Esse  – być