Niedziela 20 października 2013 r.

   9:00           +Urszula

10:30          +Danuta, +Anna

12:00          +Bronisława(k), 7 rocznica śmierci, +Krytstyna, +Jerzy, +Stanisław

18:00

Poniedziałek   9 oo

Wtorek           18 oo

Środa             18 oo  ++Szapućko, ++Kopczyńskich, ++Jezierskich

Czwartek        18 oo

Piątek             18 oo

Sobota            9   30

                   Niedziela 27 października  2013 r.

 

9 oo                +ks. prałat Andrzej, Majewicz,+Paulina, +Józef, +Kazimiera, +Andrzej,

+Wanda, +Edmunt, ++Wujkowscy

10 3o               +Lidia 6 rocznica śmierci, +Maksymilian 5 rocz. śm. Strugielscy

12 oo                Anna Stanisław Bębnów (45 rocznica ślubu)

18 oo