Katechezy Neokatechumenalne od 11.02.2014 w każdy wtorek i czwartek o g. 18 3o

Człowiek, z powodu grzechu żyje w niewoli diabła: w strachu przed śmiercią. Z tego powodu nie potrafi kochać tak jak Chrystus, czyli aż do oddania życia za drugiego. Jest nieszczęśliwy: nie potrafi kochać swojej żony, męża, dzieci…Ten grzech „zmusza” człowieka, aby ofiarowywać wszystko sobie. Chce kochać drugiego, a do końca nie potrafi, nie ma mocy, siły…jest rozdarty, cierpi, doświadcza porażek, jest skazany na nieszczęście, piekło…

Ale Bóg, Ojciec, który widzi cierpiącego człowieka, skazanego na piekło, który nie może żyć w prawdzie, którą jest Chrystus ukrzyżowany, w całkowitym oddaniu samego siebie, posłał Swego Syna na ziemię, aby dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu zostały przebaczone grzechy i człowiek mógł być wyzwolony z niewoli demona i otrzymać boską naturę, która czyni go Synem Boga. W Chrystusie znów otwiera się Niebo i człowiek może kochać tak jak Chrystus nas umiłował, dzięki darowi Ducha Świętego.

Św.Paweł mówi, że Bóg zechciał zbawić świat przez głupstwo kerygmatu (1Kor 1,21), którym jest przepowiadanie tej nowiny.

Te katechezy są głoszeniem tej Dobrej Nowiny. W tych katechezach przychodzi Chrystus Zmartwychwstały, aby uczynić nas szczęśliwymi; tymi, którzy pokonali śmierć i teraz mogą kochać tak jak Chrystus. Jeśli chcesz możesz z Nim się spotkać i tego doświadczyć.

Zapraszamy młodzież i dorosłych!

Katechezy począwszy od 11 lutego będą sie odbywać we wtorki i czwartki o g.18 3o serdecznie zapraszam Ks. Darek Kiljan proboszcz