Nie bądź obojętny, na szykany wobec prawego lekarza!

Nie bądź obojętny, na szykany wobec prawego lekarza! Wesprzyj profesora Chazana - niezalezna.pl

foto: protestuj.pl

Choć Hanna Gronkiewicz-Waltz usunęła ze stanowiska dyrektora szpitala im. Świętej Rodziny prof. Bogdana Chazana za to, że odmówił wykonania aborcji na chorym dziecku, trwają akcje poparcia dla lekarza. Nie bądź obojętny, gdy szykanuje się prawego lekarza! Wesprzyj profesora Chazana i przekaż wyrazy poparcia dla jego postawy. Twój głos ma znaczenie!

Na stronie protestuj.pl można podpisać się pod następującym listem, który zostanie przekazany do rąk prof. Chazana: „Pragnę przekazać wyrazy mojej głębokiej solidarności z Pana postawą. Dziękuję Panu za wierność powołaniu lekarza i troskę o powierzonych Panu pacjentów. Daje mi to przekonanie, że w życiu publicznym wciąż są osoby wierne wartościom i głosowi sumienia. Mam nadzieję, że Pana postawa będzie inspiracją dla innych lekarzy. Przekazuję najlepsze życzenia” – czytamy.

Jest tam również informacja o profesorze: „ten odważny uczony i doskonały fachowiec – jeden z sygnatariuszy „Deklaracji Wiary” autorstwa dr Wandy Półtawskiej – został zwolniony z funkcji dyrektora Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie, uznawanego za jeden z najlepszych w Polsce. Dlaczego podjęto taką decyzję? Profesor nie wyraził zgody na zabicie 25-tygodniowego dziecka podejrzewanego o niepełnosprawność oraz nie wskazał innego lekarza, który by tego dokonał”.

Z kolei na stronie stopszykanom.pl jest dostępna petycja, który trafi do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Prezydenta M. St. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Odziału NFZ Jacka Roledera oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lek. Grzegorza Wrony.

Treść petycji: „Wyrażam swój głęboki sprzeciw wobec ataków na prof. Bogdana Chazana. Misją lekarza jest leczenie oraz niesienie pomocy. Z całą pewnością ten pierwotny obowiązek lekarza odżywa w każdej sytuacji, gdy jest konfrontowany z przypadkiem osoby wymagającej natychmiastowego wsparcia. Jesteśmy przekonani, że z taką właśnie pomocą spotykają się pacjentki, trafiające do Profesora Bogdana Chazana. Zgodnie z powołaniem lekarza zaoferował on matce ciężko chorego, nienarodzonego dziecka objęcie jej i jej dziecka opieką podczas ciąży, porodu i po porodzie. Przedstawił również możliwość opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Dał w ten sposób wyraz głęboko ludzkiej trosce o pacjenta. Tymczasem, w konsekwencji ideologicznie motywowanej medialnej nagonki zostały podjęte działania administracyjne wymierzone w Profesora. Doceniając postawę Prof. Bogdana Chazana proszę o zaprzestanie szykan wymierzonych w jego osobę.