13 Kwietnia (poniedziałek) na placu przy naszym kościele o g. 18 oo odbędą się wybory Sołtysa. Proszę o liczne przybycie – weźcie ze sobą wszystkich sąsiadów. Na spotkaniu jest możliwość zgłoszenia swoich kandydatów!

Hubert Kowalewski

Sołtys