PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 16.02.2016 DEKANAT SZCZECIN DĄBIE

10:20 – spotkanie mieszkańców Dekanatu Szczecin Dąbie przy ZS
nr 2 im. Władysława Orkana (Ulica Portowa 21) i procesja w
asyście uczniów klas mundurowych i pozostałych uczniów szkoły
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu.
10:45 – 10:55 – powitanie Symboli ŚDM w kościele p.w.
Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu przez Ks. Dziekana
Kazimierza Piaseckiego.
11:00 – Msza św. w asyście Księży Dekanatu Szczecin Dąbie pod
przewodnictwem Ks. Biskupa Mariana Błażeja Kryszałowicza.
12:15-30 – przekazanie Krzyża i Ikony ŚDM przy asyście
uczniów klas mundurowych oraz uczestników adoracji
Dekanatowi Szczecin Słoneczne.