Komunikat!!!Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym roku Wydział Teologiczny oferuje takie kierunki jak: – FAMILIOLOGIA, studia pierwszego i drugiego stopnia, – TEOLOGIA, studia jednolite magisterskie – studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie facebookowej Wydziału Teologicznego oraz stronie internetowej www.teo.usz.edu.pl Komunikat rozszerzony Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.             W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki: – Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach, – Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka społeczna, – Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacja,             W roku akademickim 2020/2021 pojawiają się również w naszej ofercie interesujące nowości: – Nowa specjalność w ramach kierunku teologia: komunikacja interpersonalna i społeczna – specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup, wspólnot i stowarzyszeń w Kościele, – Studia podyplomowe Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób, które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w procesie rozwoju duchowego, – Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry) – studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich w Kościele i społeczeństwie,

C