Wypominki

Sobota 14. 11. 2020 r. 18 oo 1-20

Niedziela 15.11.20

g. 8 3o 21-30

12 oo 31-42

18 oo 43-60

Poniedziałek 61-80

Wtorek 81-99

Środa 100- 108

Czwartek 109 – 124

Piątek 128 – 151 i bez numeracji

Sobota 1-16

Niedziela 22.11.20.

8 3o 17-29

12 oo 30 – 42

18 oo 43-60