Warto uczestniczyć w rekolekcjach on -line! Polecam Ks. Darek Proboszcz.

http://ps-po.pl/paradoks-adwentu-rozpoczynamy-rekolekcje-on-line-z-hezychiuszem-z-synaju/