Przekaż 1% swojego podatku na rzecz przebudowy Kościoła w Załomiu

KRS 0000239323 koniecznie z dopiskiem „Przebudowa Załom”