Kurs dla organistów
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”,
wspólnie z Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńską oraz Akademią Sztuki
w Szczecinie, zapraszają do udziału w studium dla organistów. Jego adresatami są
aktywni organiści i osoby deklarujące chęć wykonywania funkcji organisty kościelnego
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
Pilotażowa wersja studium będzie realizowana w okresie od września 2017 roku
do czerwca 2018 roku i może wziąć w niej udział 15 osób. Zajęcia edukacyjne
w ramach programu będą prowadzone raz w miesiącu w kolegiacie pw. św. Mikołaja
Biskupa w Wolinie oraz w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
k/Międzyzdrojów. Kurs w całości finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone przez wykładowców Akademii
Sztuki w Szczecinie, w oparciu o program merytoryczny opracowany przez prof.
Bogdana Narlocha.