Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wzorem lat poprzednich
przystępuje do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Akcja ,,LATO 2017″ stanowi
jedyną szansę wyjazdu dla tej grupy dziect, którym rodzice nie są w stanie
zapewnió odpowiednich warunków wypoczynku.
W bleżącym roku na koloniach, półkoloniach i innych formach
wypoczynku zgromadzimy około 400 dzięci. Akcja wakacyjna możę byó
realizowana dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, a szczegóInte
wo lontarius zy Parafialnych Zesp ołów C aritas.
Kwesta przykościelna jest jednym najwazniejszych form pozyskania
środków, dzięki którym mozemy zapewnić dzieciom radosne wakacje.
Zwracam się z gorącą prośbą do Księdza Proboszcza
o przeprowadzenie zbiórki do puszek po wszystkich Mszach świętych
w III i IV niedzie|ę czerwca,tj.I8 i 25.06.2017 r.