„Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z okazji
99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zostanie ona odprawiona
w Bazylice Archikatedralnej, 11 listopada o godz. 9.00, pod przewodnictwem
Księdza Biskupa Henryka Wejmana. O godz. 11.00 na Placu Szarych Szeregów
rozpocznie się uroczystość patriotyczna. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.”