Już dzisiaj informuję, że wizyta duszpasterska, tzw. kolęda, rozpocznie się w naszej parafii dnia 27 grudnia w Czarnej Łące.

27.XII. od 16 oo Turystyczna lewa strona i Wczasowa

28.XII od 16 oo ulice po lewej stronie

29.XII od 16 oo ulice po prawej stronie, za ulica Turystyczną.

30.XII od 11 oo Turystyczna prawa strona. Ośrodek, Blizne i nowe Osiedle.

Pozostały plan kolędy będzie dodany w tym tygodniu