„W niedzielę, 23 kwietnia, odbędzie się w Szczecinie kolejny Marsz dla Życia, który pod hasłem „CYWILIZACJA ŻYCIA” o godz. 15.00 wyruszy z Jasnych Błoni do Archikatedry. Będzie on osobistym świadectwem w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Towarzyszyć nam będą słowa Świętego Jana Pawła II, który mówił do nas: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”. Po Marszu dla Życia w Archikatedrze będzie Msza Święta z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.”Z okazji świąt Paschy 2023 przyjmijcie ode mnie drodzy parafianie i goście modlitwę w waszej intencji i serdeczne życzenia.

Niech radość ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, napełnia Wasze serce radością i wdzięcznością. Życzę Wam dużo wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest świętość życia codziennego i zbawienie wieczne!!!

Ks. Dariusz Kiljan

proboszcz


Triduum Paschalne.

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 19 oo (Czarna Łąka g. 17 oo)

Czuwanie w kaplicy adoracji (Ciemnicy) do godz. 22 oo.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu.

Jutrznia g. 8 oo. Odwiedziny chorych od g. 9 oo

Droga krzyżowa – godz. 15 oo

Liturgia Męki Pańskiej g. 19 oo. (Czarna Łąka g. 17 oo)

Czuwanie przy Grobie Pańskim do 23 oo

Wielka Sobota

Jutrznia g. 8 oo

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

Załom Kościół g. 9 oo, 10 oo, 10 3o, 11 oo, 13 oo, 14 oo i 17 oo

Pucice Krzyż g. 11 3o,

Czarna Łąka g. 12 oo, 12 30

Wigilia Paschalna godz. 21 oo.

Msza Św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:

Załom 8 3o, 10 oo, (Czarna Łąka) 12 oo i 18 oo.

Poniedziałek Wielkanocny Msze Św. wg. niedzielnego porządku. Po Mszy Św.

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu:

Wielki Poniedziałek 17 3o -18 oo

Wielki Wtorek 17 3o – 18 oo

Wielka Środa 17 3o – 18 oo

Wielki Czwartek od 18 30 do 19 oo i po zakończeniu Liturgii do g. 22 oo

Wielki Piątek od 18 30 do 19 oo i po zakończeniu Liturgii do g. 23 oo

Wielka Sobota w czasie błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny.


Zapowiedzi ślubne I z dnia 26.03.2023 r.

Skiba Helena Maria, wyznania rzymskokatolickiego, panna, Załom Cisowa 6, pragnie zawrzeć związek małżeński z

Prokopowicz Mateusz, wyznania rzymskokatolickiego, kawaler, zam. Lublin ul. Rudlickiego 3/21

osoby wiedzące o przeszkodach kanonicznych winny ten fakt zgłosić w kancelarii parafialnej.