„W tym roku z naszej Archidiecezji wyruszy XXXIII Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z kilku miejscowości: Pustkowa, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Polic i Szczecina. Uroczysta inauguracja pielgrzymki odbędzie się 29 lipca, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym w Szczecinie.

Informujemy także, że istnieje możliwość dołączenia na pielgrzymi szlak w dowolnie wybranym czasie. Pełna informacja o pielgrzymce znajduje się na plakacie, stronie internetowej www.szczecinska.pl oraz na portalu społecznościowym facebook.com/szczecinskapielgrzymka. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w pieszym pielgrzymowaniu.”


Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wzorem lat poprzednich
przystępuje do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologią. Akcja ,,LATO 2017″ stanowi
jedyną szansę wyjazdu dla tej grupy dziect, którym rodzice nie są w stanie
zapewnió odpowiednich warunków wypoczynku.
W bleżącym roku na koloniach, półkoloniach i innych formach
wypoczynku zgromadzimy około 400 dzięci. Akcja wakacyjna możę byó
realizowana dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, a szczegóInte
wo lontarius zy Parafialnych Zesp ołów C aritas.
Kwesta przykościelna jest jednym najwazniejszych form pozyskania
środków, dzięki którym mozemy zapewnić dzieciom radosne wakacje.
Zwracam się z gorącą prośbą do Księdza Proboszcza
o przeprowadzenie zbiórki do puszek po wszystkich Mszach świętych
w III i IV niedzie|ę czerwca,tj.I8 i 25.06.2017 r.


Kurs dla organistów
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”,
wspólnie z Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńską oraz Akademią Sztuki
w Szczecinie, zapraszają do udziału w studium dla organistów. Jego adresatami są
aktywni organiści i osoby deklarujące chęć wykonywania funkcji organisty kościelnego
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
Pilotażowa wersja studium będzie realizowana w okresie od września 2017 roku
do czerwca 2018 roku i może wziąć w niej udział 15 osób. Zajęcia edukacyjne
w ramach programu będą prowadzone raz w miesiącu w kolegiacie pw. św. Mikołaja
Biskupa w Wolinie oraz w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie
k/Międzyzdrojów. Kurs w całości finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone przez wykładowców Akademii
Sztuki w Szczecinie, w oparciu o program merytoryczny opracowany przez prof.
Bogdana Narlocha.


Studium Organistowskie w Szczecinie
Studium Organistowskie w Szczecinie – działające w ramach Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”, pod patronatem Referatu Muzyki Kościelnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – przygotowu-je do podjęcia pracy jako organista liturgiczny. Oferta skierowana jest zarówno do tych, którzy nie grali nigdy w kościele, jak i do tych, którzy już posługują podczas liturgii, ale chcą rozwinąć umiejętności, pogłębić warsztat, zdobyć odpowiednią wiedzę. Kandydaci muszą jednak spełnić określone warunki, o których poniżej.
Zjazdy Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia: Szczecin, ul. Broniewskiego 18.
Nauka trwa 3 lata.
Zjazdy odbywają się od października do maja raz w miesiącu (sobota) w godzinach 8:00-13:00. W tym czasie mają miejsce: Eucharystia (poprzedzona próbą), wykłady oraz ćwiczenia praktyczne (śpiew i gra na instrumencie).
Studenci SO mają także możliwość odbycia raz w miesiącu lekcji indywidualnej, w dogodnym terminie.
Wymagania dla kandydatów Wiek od 17 lat.
Posiadanie rzeczywistych uzdolnień muzycznych, znajomość nut, czytanie nut w kluczu wiolinowym i basowym.
Zapał do pracy indywidualnej (poza zajęciami).
Chęć podjęcia pracy dla Kościoła.
Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.oml.szczecin.pl). oraz podpisane z tyłu zdjęcie (3,5 x 4,5 cm).
Kandydaci podchodzą do egzaminu wstępnego, który uwzględnia czytanie nut, śpiew, znajomość zasad muzyki oraz umiejętność gry na fortepianie (wszystko przynajmniej w stopniu podstawowym).
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu SO (do przeczytania na stronie www.oml.szczecin.pl). Opłaty Egzamin wstępny: bezpłatny.
Nauka:
350 zł/semestr na roku pierwszym;
300 zł/semestr na roku drugim;
250 zł/semestr na roku trzecim.
Wszystkie egzaminy w toku nauki zdawane w terminie: bezpłatne. Zgłoszenia Formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia należy wysłać pocztą w terminie do 15.09.2017 r. na adres: Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”, ul. Broniewskiego 18, 71-460 Szczecin, z dopiskiem „Studium Organistowskie”.
Przesłuchanie Egzamin wstępny odbędzie się 23 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Szczecin, ul. Broniewskiego 18).
Na egzaminie mogą się pojawić następujące zadania:
powtórzyć (zaśpiewać) melodię
powtórzyć (wyklaskać) rytm
zagrać a vista melodię z podanych nut
zaśpiewać a cappella dowolną pieśń liturgiczną (1 zwrotkę)
zaakompaniować dowolną pieśń (ze wstępem) lub zagrać krótki utwór (na fortepian lub organy)
Pierwszy zjazd: 7 października 2017 r. Następne terminy będą podane pod koniec września. Nauka w SO obejmuje:
 znajomość podstaw chorału gregoriańskiego
 umiejętność grania części stałych Mszy św. i odpowiedzi
 znajomość pieśni i umiejętność ich grania
 trafianie w odpowiednią tonację
 odpowiedni dobór pieśni do liturgii
 emisja głosu i śpiew do mikrofonu
 prowadzenie śpiewu ludu (sposoby na utrzymanie tempa itp.)
 umiejętność prowadzenia scholi liturgicznej
 znajomość nabożeństw i umiejętność ich grania
 prawodawstwo muzyczno-liturgiczne
 podstawowa znajomość budowy organów
 elementy improwizacji organowej (dla zaawansowanych)
 umiejętność posługiwania się śpiewnikami
 znajomość roku liturgicznego
 umiejętność odpowiedniego obsługiwania organów piszczałkowych
 znajomość (zarys) historii muzyki kościelnej
Zajęcia dodatkowe
Osoby niespełniające kryteriów naboru (wiek poniżej 17 lat, niedostateczna znajomość nut, czy niewystarczające umiejętności gry na instrumencie) mają możliwość uczęszczania na zajęcia indywidualne, przygotowujące do egzaminu wstępnego w przyszłości (koszt: 50 zł / 45 min).


W niedzielę 11 czerwca br. obchodzić będziemy 30. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Szczecina. W tym dniu również Ksiądz Arcybiskup Metropolita obchodzi jubileusz 40. rocznicy święceń kapłańskich.

W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata, która odbędzie się w niedzielę 11 czerwca br. o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej.

Zapraszamy kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich i ruchy z pocztami sztandarowymi, aby zjednoczyć się w modlitwie dziękczynnej i uwielbić wszechmocnego Boga.