Słowa papieża sprzed 50 lat dziś okazały się prawdą

Pięćdziesiąt lat po jej opublikowaniu encyklika Pawła VI Humanae vitae jawi się współczesnym ludziom w sposób zupełnie odmienny.

W 1968 r. była dokumentem śmiałym – a zatem kontrowersyjnym – zmierzającym w kierunku przeciwnym do klimatu czasów, a mianowicie rewolucji seksualnej, dla której urzeczywistnienia fundamentalne znaczenie miały bezpieczny środek antykoncepcyjny, a także możliwość aborcji. Były to również czasy, w których ekonomiści mówili o „bombie demograficznej”, czyli o groźbie przeludnienia, jakie groziło krajom bogatym i mogło umniejszyć ich dobrobyt. Tak więc dwie potężne siły sprzymierzyły się przeciwko encyklice: ułuda szczęścia, które obiecywała rewolucja seksualna każdej istocie ludzkiej, i bogactwo, które miało być logiczną konsekwencją zmniejszenia liczby ludności na szeroką skalę. Dziś, po pięćdziesięciu latach, patrzymy na sprawy w zupełnie inny sposób. Te dwie utopijne wizje urzeczywistniły się, jednak nie przyniosły spodziewanych rezultatów – ani szczęścia, ani bogactwa, lecz raczej nowe i dramatyczne problemy. O ile spadek liczby ludności w krajach rozwiniętych z trudem mierzy się z przybywaniem mas migrantów, koniecznych, ale zarazem dla wielu nie do zaakceptowania, to od medycznej kontroli narodzin rozpoczęła się inwazja nauki w dziedzinie prokreacji, z dwuznacznymi rezultatami, często niepokojącymi i groźnymi.

Obecnie, kiedy płacimy całą cenę za nagły i znaczny spadek liczby urodzeń, kiedy tak wiele kobiet po latach stosowania chemicznych środków antykoncepcyjnych nie jest w stanie począć dziecka, zdajemy sobie sprawę, że Kościół miał rację, że Paweł VI był prorokiem, proponując naturalną regulację urodzeń, co miało ocalić zdrowie kobiet, relację par i naturalny sposób prokreacji. Dziś, kiedy dziewczęta, zafascynowane ekologią, uciekają się do naturalnych metod regulacji płodności, nie wiedząc nawet o istnieniu Humanae vitae, dziś, kiedy rządy starają się prowadzić politykę sprzyjającą narodzinom, powinniśmy na nowo, z innym spojrzeniem przeczytać encyklikę. I zamiast postrzegać ją jako wielką porażkę Kościoła w obliczu szerzącej się nowoczesności, możemy uznać jej profetyczną światłość w dostrzeganiu niebezpieczeństw kryjących się w tych zmianach i pogratulować sobie, my katolicy, że po raz kolejny Kościół nie wpadł w nęcącą pułapkę utopii dwudziestego wieku, lecz potrafił od razu zrozumieć ich ograniczenia i niebezpieczeństwa.

Jednak nielicznym to się udaje: wielu trudno jest jeszcze oderwać się od starego przeciwstawienia postępowców i konserwatystów, w ramach którego encyklika została ostro skrytykowana, i nie pojmują jej ducha krytycznego i innowacyjnej siły. Jeszcze teraz wydaje się, że nikt nie pamięta, iż po raz pierwszy papież zaakceptował regulację urodzeń i zachęcał lekarzy do poszukiwania jej naturalnych i skutecznych metod.

Bardzo ważne jest zatem, aby umieć spojrzeć na Humanae vitae nowymi oczami, oczami ludzi, którzy żyją w XXI w., świadomi już porażki wielu utopii i wielu teorii ekonomicznych, które były przedstawiane jako nieomylne. Tylko w ten sposób możemy mierzyć się z dzisiejszymi problemami rodziny, nową rolą kobiet i trudnymi relacjami między etyką a nauką, których korzenie znajdują się – choć pod pewnymi względami w sposób nieuświadomiony – w owym tekście z odległego 1968 r.

Lucetta Scaraffia – włoska publicystka, dziennikarka i teolożka. Publikuje na łamach Avvenire, Il Foglio, Corriere della Sera i L’Osservatore Romano


Zbliża się Odpust w naszej parafii. W tym roku będziemy świętować Uroczystość Przemienienia Pańskiego 5 sierpnia w niedzielę o g. 12 oo. Mszę odpustową i kazanie odpustowe wygłosi JE. Ks. Bp Henryk Wejman. Zapraszam do licznego udziału i świętowania.


PRZYSTANEK JEZUS 2018

W dniach od 29 lipca do 5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą już po raz
19 odbędzie się Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”.

Skąd przyjeżdżają ewangelizatorzy i ilu z nich zadeklarowało swój udział
w tegorocznym Przystanku Jezus.

Nasi przyjaciele przyjadą nie tylko z Polski, ale też z Anglii, Szkocji, Francji, Austrii, Niemiec, Malezji i Słowenii. Na PJ zapisało się 550 młodych, gotowych dawać świadectwo swej wiary.

Kto poprowadzi rekolekcje dla ewangelizatorów?

Przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy wezmą udział w rekolekcjach, które poprowadzi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu KEP
ds. Nowej Ewangelizacji.

Z wielką radością wyczekujemy Pasterza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
bp. Tadeusza Lityńskiego, który będzie z nami na rozpoczęciu Przystanku Jezus
w niedzielę 29 lipca o g. 19.00 w namiocie tuż przy Woodstocku oraz inicjatora
i duchowego ojca Przystanku Jezus bp. Edwarda Dajczaka – ordynariusza diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Ewangelizacja przez muzykę

Na tegorocznym PJ będziemy gościć znane zespoły i wokalistów. Te gwiazdy dużego formatu, nie dadzą koncertów, ale coś o wiele lepszego. Nasi artyści użyją swego talentu, aby dzięki muzyce poprowadzić wielką, artystyczną ewangelizację. Swoimi umiejętnościami muzycznymi i wokalnymi podzielą się z nami zespoły
i soliści:

Panny Wyklęte

Maleo Reggae Rockers

TAU

Fish Eclectic

Contra Mundum

Propaganda Dei

Adam Bubik

Pancerne Ryby

Nieboskłonni

ICE Worship Team

Dla młodzieży będzie to też ciekawe doświadczenie spotkania z chrześcijańskimi twórcami. Po wspólnym śpiewaniu i modlitwie w namiocie głównym, w mniejszych namiotach odbywać się będą kameralne spotkania z artystami. Młodzi ludzie będą mogli z nimi porozmawiać, pomodlić się, ale też opowiedzieć im swoją historię.

Czy tegorocznemu PJ będzie towarzyszyło jakieś szczególne hasło?

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!” (Ga 5,1) i będzie miało dwa wymiary. Oprócz religijnego, podkreślony będzie także wymiar patriotyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Przystanek Jezus zaproszone zostały takie formacje muzyczne jak „Panny Wyklęte” oraz „Contra Mundum”, żeby zaakcentować aspekt patriotyczny. Podczas festiwalu przypadnie też kolejna rocznica Powstania Warszawskiego
i dlatego uczestnicy PJ w godzinie „W” uroczyście oddadzą hołd poległym.

Jak będzie wyglądał program tegorocznego PJ 2018?

Jak co roku Przystanek Jezus będzie podzielony na dwie główne części. Najpierw kilka dni rekolekcyjnych będzie przygotowywało nas do ewangelizacji. Następne dni to już ewangelizacja i towarzyszenie młodym przyjeżdżającym na Pol’and’Rock Festival.

Cała nasza baza noclegowa i logistyczna będzie zlokalizowana od samego początku tuż przy polu Woodstocku. Stawiamy tam wielki namiot (zob. www.wielkinamiot.pl), mieszczący aż 5 000 osób, w którym odbędą się nasze spotkania, celebracje liturgiczne, rekolekcje dla ewangelizatorów, a także ewangelizacja przez muzykę, filmy oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej do dyspozycji osób, które będą szukały u nas przeżyć duchowych, odpoczynku, modlitwy, rozmowy z ewangelizatorami, dobrej muzyki
i filmu. W tym także będzie wyrażało się nasze TOWARZYSZENIE im.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.przystanekjezus.pl/


„Zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci Świętego Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie, w środę, 25 lipca br. W tym dniu Nieszpory z udziałem Kapituły Katedralnej zostaną odprawione o godz. 17.15. Punktem centralnym uroczystości będzie Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi, która rozpocznie się o godz. 18.00.

Uroczystość tą poprzedzą: Jarmark Jakubowy w dniach od 20 do 22 lipca (piątek – sobota – niedziela), którego organizatorem jest Fundacja Dzieło Św. Jakuba oraz Rekolekcje Jakubowe w dniach od 22 do 24 lipca (niedziela – poniedziałek – wtorek), które wygłosi ks. dr Piotr Donarski, dyrektor Katolickiego Radia Plus.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach oraz stronach internetowych: www.katedra.szczecin.pl oraz www.jarmarkjakubowy.pl”.


„Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w Szczecinie zapraszają do modlitwy i oddania hołdu ofiarom rzezi na Wołyniu i Kresach Wschodnich w 75. rocznicę tego ludobójstwa. Obchody upamiętniające to wydarzenie odbędą się 11 lipca br. w Szczecinie. Rozpoczęcie uroczystości nastąpi o godz. 16.00 na Cmentarzu Centralnym przy Krzyżu Wołyńskim, a o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej.”

 

„W tym roku z naszej Archidiecezji wyruszy XXXIV Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z kilku miejscowości: Pustkowa, Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Wolina, Stepnicy, Polic oraz ze Szczecina, gdzie pielgrzymka przejdzie przez centrum miasta (Warszewo, Niebuszewo, Jasne Błonia, Śródmieście). Uroczysta inauguracja pielgrzymki odbędzie się 29 lipca, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Informujemy także, że istnieje możliwość dołączenia na pielgrzymi szlak w dowolnie wybranym czasie pielgrzymując w wybrane dni. Pełna informacja o pielgrzymce znajduje się na plakacie i stronie internetowej www.szczecinska.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w pieszym pielgrzymowaniu.”